МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ И КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ – КЉУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ЖИВОТ У 21. ВИЈЕКУ

На форуму “(Не)насиље међу младима” одржаном 14. марта 2022. године у организацији Омладинског центра Прњавор ученицима средњих школа из Прњавора и заинтересованим грађанима представљени су облици насиља у друштву  и начини како да млади пријаве и превазиђу овакве појаве.

Један од учесника форума била је савјетник линије за дјецу и младе „Плави телефон“ Дајана Будиша, која је рекла да је прошле године ова савјетодавна линија запримила више од 10.000 позива  и више од 1.200 јављања мејлом, четом или на разним друштвеним мрежама. Будиша је прецизирала да су евидентиране  32 пријаве насиља, од чега је половина пријављена као породично насиље. Најзаступљеније је физичко и емоционално насиље, али има и случајева емоционалног занемаривања које је, иако се о њему много не прича, присутно  и оставља дуготрајне посљедице. Пријаве су анонимне и оне се послеђују полицији и Центру за социјални рад који изласком на терен утврђују праву ситуацију. Највише се јављају тинејџери, односно млади узраста  од 13 до 18 година.

 

 

 

 

 

 

 

 

Драгана Главан, психолог у Центру средњих школа „Иво Андрић“  Прњавор, изјавила је да као дугогодишњи радник у школи није примјетила  да је дошло до значајног пораста броја случајева насиља у односу на раније године, те да се код пријављених случајева углавном ради о вербалном сукобу. „Није то вршњачко насиље у правом смислу са свим елементима који га карактеришу,  односно да се ради о дуготрајном и намјерном повређивању. Дешава се понекад да се дјеца потуку или повриједе једно друго ружним ријечима , тада се поступа по протоколу које школе примјењују у свом раду“ , појаснила је она.

Трећи учесник форума, новинар телевизије К3 Маја Дакић, говорила је о значају медија и њиховом утицају на младе, односно повећању стопе онлајн насиља. Објаснила је важност едукације младих у области медијске писмености и критичког промишљања као облицима заштите у дигиталном окружењу.

 

Да је значај медијске писмености препознат у ЈУ Гимназија Прњавор говори чињеница да се ова тема протеже кроз бројне радионице, као што су „Негативне стране социјалних мрежа“ одржана од стране педагогице школе Весна Игњатић и професора рачунарства и информатике Даниела Кулене поводом Међународног дана сигурног интернета, као и „ Информације о здрављу и њихова критичка интерпретација – оглашавање и маркетинг“ кроз коју је библиотекар Љиљана Панић са ученицима завршног разреда дискутовала о утицају медијских порука на избор намирница и напитака, тј. подстакла их да критички промишљају о утицају  реклама, оглашавања и маркетиншких понуда на избор хране и пића.

Поред тога, ради се и на континуираном стручном усавршавању наставника и стручних сарадника у овој области кроз разне семинаре, вебинаре и обуке.

Осмеро наставника је у склопу пројекта „Осмислимо образовање поново!“, који UNESCO, UNICEF и ILO проводе у БиХ у сарадњи са Министарством просвјете и културе Републике Српске, учествовало у радионицама из области медијске и информацијске писмености, а циљ ових радионица био је ширење знања о томе како искористити технологију као помоћ у настави.

Библиотекар Школе Љиљана Панић је са још тридесетак библиотекара из цијеле Босне и Херцеговине прошла кроз обуку Института за друштвена истраживања Факултета политичких наука у Сарајеву, који су у сарадњи са ЦОИ „Step by Step“, а уз сагласност Министарства просвјете и културе Републике Српске, организовали низ предавања на тему развоја медијске и информацијске писмености у образовним системима. Библиотекари су имали прилику да сарађују у оквиру MIP MOOC платформе, те су након вишемјесечног рада приступили полагању завршног испита и добили потврду о завршеном онлајн прораму из медијске и информацијске писмености самосталним учењем кроз 12 модула.

Библиотекар је успјешно прошла и кроз обуку у организацији Завода за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије под називом „Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености“ кроз коју тренутно пролазе и директорица Дајана Остојић и професорица руског језика Слађана Маринковић.

Професорице Мирјана Сарић и Слађана Маринковић су биле укључене у семинар у организацији Фондације Schuler Helfen Leben (SHL) организованим за професоре средњих школа и стручне сараднике, а који је обухватао тематске области попут:

– Стратегије за потицање критичког мишљења код младих;

– Информацијско-комуникацијске технологије у образовном процесу;

– Сврха и смисао цјеложивотног учења у образовном процесу;

– Улога и значај искуственог учења.

По завршетку обуке, обје професорице су успјешно савладале завршни испит на платформи и стекле потврде о положеној обуци.

Циљ нам је да развојем медијске и информацијске писмености и критичког мишљења наше наставнике и ученике оспособимо за цјеложивотно учење и боље сналажење у дигиталном окружењу данашњице.