РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА “ЗБОГ ТЕБЕ, ЗБОГ НАС”

У ЈУ ГИМНАЗИЈИ ПРЊАВОР у периоду од средине маја 2022. године до краја октобра 2022. године реализован је програм „Због тебе, због нас“. То је превентивни програм намијењен адолесцентима, који на интерактиван начин, путем едукативне игре укључује младе у серију активности које доприносе развоју и усвајању психосоцијалних и просоцијалних компетенција, које су важан фактор у очувању и заштити менталног здравља.

             

У овај пројекат поред наше школе укључено је још седам школа са територије Босне и Херцеговине (Босанска Крупа, Бањалука, Прњавор, Тузла, Сарајево, Фоча, Источно Сарајево и Столац), док су реализатори по први пут професионалци из Центара за заштиту менталног здравља као и стручни сарадници из средњих школа.

У ЈУ ГИМНАЗИЈИ ПРЊАВОР у реализацији свих активности учествовали су психијатар др Гордана Креховски и психолог Сања Дуртка испред Центра за ментално здравље, и педагог Весна Игњатић, као координатор програма у Гимназији.

Овим програмом обухваћено је 50 ученика, а неки од циљева програма су:

  • суочавање са стресом,
  • дестигматизација особа са нарушеним менталним здрављем,
  • јачање вјештина рјешавања проблема,
  • афирмација тражења и пружања помоћи,
  • јачање самопоштовања и самопоуздања,
  • доношење одлука.

        

Ученици су били веома мотивисани, активно су учествовали у раду, те су на крају обуке навели како би у програм и радионице требало укључити и ученике других одјељења, као и ученике виших разреда основне школе. Такође, изразили су жељу да се настави рад са младима у циљу очувања менталног здравља.

                

Новинарска секција ЈУ Гимназија Прњавор