Наши ученици учествовали на акцији пошумљавања „LET’S DO IT”

Дана 24.10.2015. године спроведена је велика волонтерска акција пошумљавања у оквиру еколошког пројекта „Let’s do it” – милион садница за један дан. Главнe организаторe пројекта:  Удружењe грађана „Руке“ из Сарајева и Удружењe грађана „Мозаик пријатељства“ из Бања Луке, подржали су и Општина Прњавор, Шумска управа Прњавор, те бројни спонзори. Четрдесетак волонтера, већином средњошколаца, дошло је како би урадили нешто корисно за своју општину и околину садњом 5000 садница црног бора. Основни циљ пројекта је спречавање даље деградације станишта и ерозије земљишта, али и буђење свијести грађана о шумама као једном непроцјењивом ресурсу и богатству.  „Let’s do it – БиХ“ је дио много већег пројекта „Let’s do it – World” у којем учествује 112 земаља са преко 11 милиона волонтера. Ученици Гимназије Прњавор дали су свој допринос овој значајној акцији.